Hem / Canvac Q Heat 322 Luftvärmepump

Canvac Q Heat 322 Luftvärmepump

  • Värmer, kyler och renar inomhusluften
  • Kan styras med mobilen (tillval)
  • Låg ljudnivå på inomhusdelen

Smarta funktioner

Luftvärmepumpen Canvac Q Heat 322 har flera smarta funktioner. Breeze Away-
funktionen förhindrar att direkt luftflöde blåser mot kroppen, nattläget används för att minska
energiförbrukningen när du sover och Follow Me-funktionen gör att du använder
temperatursensorn i fjärrkontrollen i stället för vid pumpen. På så sätt kan du få rätt
temperatur där du faktiskt är.

Rekommenderad yta m2* – 25-100 m2
Luftflöde m3/h – 310-520 m3/h

* Tag även hänsyn till klimatzon, planlösning och energiförbrukning. En luftvärmepump är en kompletterande värmekälla till husets befintliga värmesystem

Koppla upp dig med Wi-Fi

Wi-Fi är ett tillval som kan köpas till din luftvärmepump. Det möjliggör styrning av din Canvac
Q Heat med mobiltelefon och Wi-Fi-anslutning.

Prestanda

Du kan optimera luftvärmepumpens prestanda genom att följa nedanstående anvisningar:

• Håll fönster och dörrar stängda när pumpen används.
• Begränsa energianvändningen med timer-funktionen.
• Blockera inte luftintag eller luftutlopp.
• Inspektera och rengöra luftfilter regelbundet.

Rengöra luftvärmepumpen

Stäng alltid av luftvärmepumpen och koppla bort den från strömförsörjningen innan du gör
rent den. Använd en mjuk, torr trasa för att torka av pumpen. Om enheten är mycket smutsig

kan du torka av den med en trasa doppad i varmt vatten. Använd Elvitas rengöringsmedel
på inomhusdelens kondensor. Spruta på och låt verka, skölj sedan av ordentligt med vatten
för att undvika stark doft från medlet.

Installation

Enligt lag ska luftvärmepumpar installeras av ett företag med kylcertifikat och av en
installatör med ett personligt kylcertifikat. Anledningen till varför det inte är tillåtet att sköta
installationen på egen hand är av hänsyn till miljön. Luftvärmepumpar har ett speciellt
köldmedium vilket kan bidra till växthuseffekten samt skada ozonskiktet om det läcker ut
eller släpps ut i atmosfären.

Det innebär att din Elon-butik behöver se till att detta efterföljs om du köper din pump hos
oss. Vi hjälper gärna till att installera!

Vid köp på Elon.se kommer din luftvärmepump att skickas till en Elon-butik som kan hjälpa
dig att boka in och utföra en godkänd installation.

För att få hämta ut din luftvärmepump från butiken behöver du antingen boka en installation
hos din lokala Elon-butik eller uppge din installatörs certifieringsnummer innan du hämtar ut
produkten.

Mer information kring regelverket hittar du på incert.se och alltomfgas.se.

Övriga luftvärmepumpar i sortimentet

Guider:

Produktnamn Luftvärmepump
Modell QHeat 322
Bredd 765
Djup 555
Höjd 303
Bredd inomhusdel 835
Djup inomhusdel 208
Höjd inomhusdel 295
Ljudeffektnivåer inomhus 54 dB
Ljudeffektnivåer utomhus 58 dB
Köldmediets namn R32
Köldmediets GWP-faktor 675
Säsongsköldfaktor vid kylläge (SEER) 8,5
Energieffektivitetsklass vid kylläge A+++
Dimensionerad kapacitet vid kylläge 3,5 kW
Säsongsvärmefaktor vid uppvärmningsläge (SCOP) (genomsnittlig säsong) 4,6
Säsongsvärmefaktor vid uppvärmningsläge (SCOP) (varmare säsong) 5,9
Energieffektivitetsklass vid uppvärmningsläge (varmare säsong) A+++
Årlig elförbrukning vid uppvärmningsläge (varmare säsong) 570 kWh/år (annum)
Dimensionerad kapacitet vid uppvärmningsläge (genomsnittlig säsong) 2,6 kW
Dimensionerad kapacitet vid uppvärmningsläge (varmare säsong) 2,4 kW
Deklarerad kapacitet vid uppvärmningsläge (genomsnittlig säsong) 2,3 kW
Deklarerad kapacitet vid uppvärmningsläge (varmare säsong) 2,4 kW
Kapacitet hos backup-värmare vid uppvärmningsläge (genomsnittlig säsong) 0,3 kW
Kapacitet hos backup-värmare vid uppvärmningsläge (varmare säsong) 0,3 kW