Canvac – för skönare och bättre luft hemma

Upptäck en serie produkter framtagna för att skapa det bästa och mest hälsosamma inomhusklimatet för dig och dina nära.

Läs mer om Canvac här

Utökad återkallelse av produkt
Elon återkallar 1765 st portabel AC Canvac CPA5112V med serienummer 34073187902912602P0001 – 34073187902912602P0706 då vi konstaterat att produkten har ett tillverkningsfel som kan innebära brandrisk. Läs mer här.