vindkraft används i elområden 3 och 4
Hem / Inspiration / Elområden i Sverige – allt du behöver veta 

Elområden i Sverige – allt du behöver veta 

Sverige är indelat i fyra stycken elområden. Område 1 och 2 (som består av Norrbottens län, Jämtlands län, Västerbottens län samt delar av Dalarnas och Gävleborgs län) har mycket lägre elpriser än områden 3 och 4 (som består av övriga landet). 

Anledningen till de stora skillnaderna i pris har att göra med att det används mer el i de södra delarna än vad det produceras – och i de norra delarna är det tvärtom.

Om du funderar på att installera luftvärmepump för att spara pengar kan det också vara bra att känna till vilket elområde du tillhör. I och med att elpriserna kan skilja sig väldigt mycket åt kommer även besparingarna skilja sig åt.

De fyra elområdena

 • Luleå SE 1
 • Sundsvall SE 2
 • Stockholm SE 3
 • Malmö SE 4

Vilket elområde tillhör jag?

 1. Elområde 1

  Norrbottens län samt delar av Västerbottens län.

 2. Elområde 2

  Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

 3. Elområde 3

  Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län , Gävleborgs län och Dalarnas län.

 4. Elområde 4

  Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län.

I område 1 och 2 kommer elproduktionen främst från vattenkraft. Här finns det oftast ett elöverskott. 

I område 3 och 4 kom elproduktionen tidigare främst från kärnkraft. I och med att kärnkraften avvecklas har dessa områden oftast ett elunderskott. Idag kommer en del av elproduktionen från vindkraft.

Om du har problem med att lista ut ditt område kan du besöka ​​nätområden.se för att se exakt vilket område du tillhör.

Såhär påverkas du av elområden 

År 2011 delades Sverige in i dessa fyra elområden. Det låg flera orsaker bakom detta beslut – i grunden handlade det om att skapa en bättre elmarknad inom EU. 

Problemet som har uppkommit är att de norra delarna har elöverskott, medan de södra delarna har ett elunderskott. Detta gör att elen är billigare i norra Sverige jämfört med södra delen av landet. För dig som köper el innebär det därför att du periodvis får betala en högre elkostnad i södra Sverige jämfört med de nordligare delarna av landet. 

Ett tips är att hålla utkik på jämförelsesajter för att jämföra och få information om de bästa elavtalen och elpriserna. 

Vanliga frågor om elområden

Var går elområde 3 och 4?

Dessa två områden återfinns i södra delarna av Sverige och kallas även för Stockholm SE och Malmö SE 4.

I elområde 3 ingår Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsalas, Värmlands, Västmanlands, Örebros, Östergötlands län samt delar av Jönköpings, Hallands, Kalmars, Västra Götalands, Gävleborgs och Dalarnas län.

I elområde 4 ingår följande län: Kronobergs, Blekinge och Skåne samt delar av Västra Götalands, Jönköpings, Hallands och Kalmars län.

Vilka elområden finns i Sverige?

Landet är indelat i fyra stycken elområden som sträcker sig från norr till söder. De är indelad 1-4 och kallas för Luleå SE 1, Sundsvall SE 2, Stockholm SE 3 och Malmö SE 4. 

Vilka ingår i elområde 2?

Inom Sundsvall SE 2, även känt som Elområde 2, ingår följande län: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.

Varför betalar södra Sverige mer för elen?

Elpriserna ligger oftast något högre i södra delarna av Sverige på grund av det finns ett underskott på el i dessa delar av landet. 

Våra andra guider